VGH, is goedgekeurd door het ministerie van aanbidding van Koeweit en Qatar.

ONZE VERBINTENISSEN

Het is verboden om een dier te doden op een gruwelijke manier of gewoon voor het plezier. De enige reden is de nood om u te voeden, met de toestemming van Allah, en daaromhet volgen van een bepaald en welwillend ritueel voor het dier.

Een rituele slachting dat voldoet aan islamitische normen

Met meer dan 30 jaar ervaring in de vleesindustrie in Europa en de Arabische wereld, heeft VGH een unieke expertise ontwikkeld in Halal-certificering die ervoor zorgt dat moslims offeren zonder enige vorm van bedwelming ( mechanisch, elektrisch, chemisch ...) die een onmiddellijk verlies van bewustzijn van het dier veroorzaakt. Het VGH-team is zich bewust van de verantwoordelijkheid en het vertrouwen dat de moslimgemeenschap daarvoor heeft, daarom heeft VGH besloten geen halal-certificering te geven aan pluimvee en alleen schapenkarkassen en vee te certificeren.


DE ZEER STRENGE KEUZE VAN CONTROLEURS EN SLACHTERS

De controleurs worden door ons gekozen op basis van hun criteria van kennis van Islamitische riten en nadat ze door onze raad van bestuur worden goedgekeurd. De slachters hebben certificaten voor dierenwelzijn. Bovendien zijn ze geautoriseerd door de bevoegde religieuze organisaties die zijn goedgekeurd door de verschillende ministeries van de Europese landen en de Arabische wereld. De missie van de controleur is om ervoor te zorgen dat de slachter zijn activiteit begint door het rituele gebed « Bismillah Allah Akbar » te reciteren en dat zijn zwaard goed geslepen is.


SANITAIRE HYGIËNE EN DE KWALITEIT VAN HET VLEES GEGARANDEERD

VGH biedt vlees van hoge kwaliteit die je veilig kan consumeren, mits de certificering alleen wordt afgegeven als alle sanitaire en hygiënische voorwaarden zijn voldaan. De dieren waarvan het vlees VGH-gecertificeerd zijn, worden immers geslacht in slachthuizen die door de raad van bestuur zijn gekozen op basis van strikte criteria die alle Europese normen van kwaliteit en hygiëne respecteren en die de smaak en de versheid van de producten garanderen.


HET NALEVEN VAN WETTELIJKE VEREISTEN

De inspectie van de veterinaire en sanitaire diensten van de verschillende Europese staten verbindt zich toe de wettelijke eisen voor de sanitaire veiligheid te beheersen en zorgt ervoor dat het slachten plaatsvindt volgens de criteria van dierenwelzijn. VGH zorgt ervoor dat de partnerinstellingen op de hoogte zijn van de regelgeving van het land.


DIERENWELZIJN GARANDEREN

Het dier heeft recht op een dood met waardigheid en respect. Dit is de reden waarom de rituele slachting van het dier wordt uitgevoerd door Halal goedgekeurde slachthuizen, die zijn uitgerust met een systeem van immobilisatie van het beest met inachtneming van alle maatregelen op het gebied van veiligheid en dierenwelzijn. Dit vermijd het stress bij het dier waardoor het mogelijk is om het dier op te offeren met minder pijn.


SLACHTHUIZEN DIE VOLDOEN AAN EEN HALAL RITUEEL

Het slachten vindt plaats in een door Halal goedgekeurd slachthuis dat toestemming heeft om af te wijken van de bedwelmingseis. Met andere woorden, deze slachthuizen hebben lokalen, bekwaam personeel en aangepaste apparatuur, die immobilisatie door mechanisch proces mogelijk maken en het dier tot het bewustzijnsverlies houden. Dit is de enige garantie voor het offeren van dieren zonder lijden. Na controle hiervan is het goedgekeurd door de raad van bestuur.


EEN AANTREKKELIJKE PRIJS

VGH wil van dit certificeringsconcept geen bedrijf maken, maar eerder een controleorgaan dat de moslimgemeenschap via Europa en de moslimwereld ten dienste staat, maar ook in dienst van de agrovoedingsindustrie om de vereisten van elk te vergemakkelijken. Certificering wordt niet als een soort bedrijf beschouwd, maar als een religieus concept. VGH streeft ernaar de kosten van de dienstverlening te beperken en tegelijkertijd een strikte en transparante dienst te garanderen.


ONS CERTIFICATIE PROCES

SLACHTCONTROLE

Aanwezigheid in het slachthuis bij het slachtgedeelte om te bevestigen dat het ritueel gerespecteerd wordt:
– Controleren of de slachter aanvaard is
– Controleren of het blad van het mes goed is geslepen
– Zorgen dat de dieren gezond zijn
– De activiteit starten door het rituele gebed “Bismillah Allah Akbar” te reciteren
– Zorgen dat de dieren goed worden opgeofferd

BESMETTINGSCONTROLE

Controleren of de gezondheidsdiensten de kwaliteit van het vlees goedkeuren.

Controleren of het halalvlees het door VGH vooraf gedefinieerde proces volgt tijdens zijn audit, dat garandeert dat het niet is gemengd met niet-halal vlees op de slachtlocatie.

TRACEERBAARHEID CONTROLE

Nadat u ervoor hebt gezorgd dat het vlees het aangewezen circuit heeft gevolgd en dat de regels voor sanitaire koeling gerespecteerd zijn en nadat de fabrikant het selectieproces heeft voltooid, sluit de controller het karkas af met zijn buffer -HALAL VGH-

Dankzij onze instrumenten is de traceerbaarheid van het product gegarandeerd, omdat het identificeerbaar is vanaf de geboorte van het beest tot de verkoop winkel.

CONTROLE VAN DE AANVAARDE WINKEL

Een team controleert ter plaatse de voorraad van de winkel.

VGH verzekert dat schapen 6 maanden oud zijn en vees minstens 24 maanden in overeenstemming met de vereisten van het offer van Eid Al Adha.